De coöperatie

Wat wordt er van je verwacht?

Bij sommige voedselcoöperaties zijn enkele verplichte taken aan het lidmaatschap verbonden. Foodcoop Amsterdam heeft er bij haar oprichting voor gekozen om de werkzaamheden niet op die manier te verdelen.

Wat we van je verwachten is een coöperatieve en betrokken houding. Help mee waar je kan met de kleinere taken: tafeldekken en afwassen bij de Coöpmaaltijd, lege dozen bij het oud papier zetten, vrienden, kennissen en buurtgenoten op de hoogte brengen van ons mooie initiatief. Dankzij dergelijke kleine inspanningen blijft onze vereniging levendig en actief!

Daarnaast bestaan de grotere werkzaamheden bij de coöperatie uit het uitpakken en verdelen van de boodschappen op vrijdagmiddag, het voorbereiden en koken van de Coöpmaaltijd, het onderhouden van de website en de communicatie met de leden en de leveranciers, het bijhouden van de financiële administratie en andere bestuurlijke taken. Deze taken worden uitgevoerd door de 6 bestuursleden

kokosmelk

H&H Color Lab